Menü
0232 892 44 45 - 0232 461 20 01 turkey@basakekolojik.com.tr

Başak Ekolojik, alanında sahip olduğu deneyimi ve alanında uzman ekibiyle bağımsız sertifikasyon hizmetleri sunmaktadır.

TR ORGANİK YÖNETMELİĞİ

TR ORGANİK YÖNETMELİĞİ

Bu Yönetmeliğin amacı; ekolojik dengenin korunması, organik tarımsal faaliyetlerin yürütülmesi, organik tarımsal üretimin ve pazarlamanın düzenlenmesi, geliştirilmesi, yaygınlaştırılmasına ilişkin usul ve esasları belirlemektir.

AB (EU) ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ

AB (EU) ORGANİK TARIM YÖNETMELİĞİ

Yönetmelik, AB (EU) dışından ithal edilen organik ürünlerle ilgili kriterleri belirlemektedir. Organik ürünlerin üretimi ve işlenmesi, yönetmelikte belirtilen denetim sistemine göre Başak Ekolojik Sertifikasyon gibi akredite edilmiş ve bağımsız bir üçüncü aracılığı ile denetlenmektedir. Yapılan denetimlerden sonra yönetmeliğe göre tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde sertifika verilebilir ve sertifikalı ürünler üzerinde EU logosu kullanılabilir.

KRAV STANDARTLARI

KRAV STANDARTLARI

Başak Ekolojik 17 Eylül 2020 tarihinden itibaren, İsveç organik marketinin özel etiketi olan KRAV Standardına göre de kontrol yapma yetkisi almıştır. Doğadan toplama da dahil, bitkisel işlenmemiş veya işlenmiş ürünlerinizin KRAV kontrolleri için bize başvurabilirsiniz.

HİZMET KAPSAMIMIZ

Adsız tasarım (19)

Organik Arıcılık
Organik arı yetiştiriciliği yapılacak alan, kovanlardan itibaren uçuş yarıçapı 3 km. olmak zorundadır. Bu alanda ve aynı zamanda organik ve konvansiyonel arıcılık birlikte yapılamaz.
Arıcılık ürünleri , ilgili organik tarım mevzuatları hükümlerinin asgari bir yıl uygulanması kaydıyla organik ürün olarak pazarlanabilir.

Adsız tasarım (13)

Organik Bitkisel Üretim
Organik bitkisel üretim, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile sözleşme yapılmak suretiyle bu kuruluşların kontrolünde gerçekleştirilir.
Organik bitkisel üretim yapacak olan müteşebbis, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yaptıktan sonra geçiş sürecine alınır. Geçiş süreci, tek yıllık bitkiler ile mera ve yem bitkilerinde iki yıl, çok yıllık bitkilerde üç yıldır.

Adsız tasarım (14)

Organik Doğadan Toplama
Organik özelliklere sahip ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda  doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının gerekli koşullara uygun biçimde toplanmasıdır.

Adsız tasarım (16)

Organik Gıda İşleme
27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri, Organik ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanmasında uyulması gereken kuralları belirler.

Adsız tasarım (17)

Organik Hayvansal Üretim
Elde edilen ürün miktarı yanında, ürün kalitesinde sağlık kriterlerinin de dikkate alındığı, insan sağlığına zarar veren hastalık etmeni mikroorganizmalarla, zararlı etkileri uzun sürede görülen çeşitli sentetik kimyasal kalıntıların hiç veya zarar vermeyecek düzeylerde bulunmasını amaçlayan ve aynı zamanda çevre koruma ve hayvan refahının da dikkate alındığı bir üretim şeklidir.

Haberler

03.05.2021

 

 

1.1.2021

 

01 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olan AB ilave kontrol önlemleri, 01 Temmuz 2021’den itibaren ilgili ürün gruplarının İngiltere’ye ihracatlarında da geçerlidir.Bu nedenle lütfen AB ilave kontrol önlemi kapsamında sizden talep edilen sürece, İngiltere’ye yapacağınız ihracatlarınızda da aynı hassasiyetle uyulması gereklidir. Sormak istediğiniz konularda lütfen bizimle irtibata geçmenizi önemle rica ederiz.

Organik üretimde ve organik ürünlerin etiketlenmesinde, izlenebilirliği ve uyumu sağlamaya yönelik kontroller ve diğer önlemler  ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (AB) 2018/848 uygulama tüzüğü 2021/279’ya ulaşabileceğiniz link:https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32021R0279&qid=1614090248644

1.2.2021 Her yıl Almanya’da düzenlenen Biofach, bu yıl 17-18-19 Şubat tarihlerinde dijital ortamda  düzenlenecektir.https://www.biofach.de/en/participants/tickets/ticketshop linkinden bilet temin ederek, çeşitli sunum ve forumlara katılabilirsiniz. Program linki: https://www.biofach.de/en/biofach-congress/programme
24.02.2021

Brixit sonrası, 01 Ocak 2021’den itibaren üçüncü ülkelerden Birleşik Krallık’a organik ürün gönderim koşulları hakkında belirtilen linkden bilgi alabilirsiniz

18.12.2020 1 Ocak 2022’de yürülüğe girecek olan, Organik üretimde istisnai üretim kuralları ile ilgili olarak Avrupa Parlamentosu ve Konsey Yönetmeliği (AB) 2018/848 ek Yönetmelik 2020/2146’ya bu linkten ulaşabilirsiniz. 
18.12.2020 1 Ocak 2022’de yürülüğe girecek olan, (AB) 2020/464 sayılı Uygulama Tüzüğü ile Avrupa Parlamentosu ve Konseyinin organik üretimle ilgili (AB) 2018/848 Tüzüğünün uygulanmasıyla ilgili  bazı tarih ertelemeleri ile ilgili olarak yayınlanan 2020/2042’ye bu linkten ulaşabilirsiniz.
30.11.2020 2020 yılında yapılacak olan Organik tarım desteklemelerine ilişkin kararları bu linkten ulaşabilirsiniz. 
24.09.2020 Başak Ekolojik 17 Eylül 2020 tarihinde, ‘KRAV sertifikalı üretim için STANDARTLAR bölüm 16’daki KRAV Ekstra Gereksinimlerinin doğrulanmasına ilişkin anlaşma’yı imzalamış bulunmaktadır. KRAV, İsveç organik marketinin özel etiketidir. Bu nedenle, EU Organik yönetmeliklerine ek olarak KRAV Standardına göre de kontrollerin gerçekleştirilmesi gerekmektedir. Doğadan toplama da dahil, bitkisel işlenmemiş veya işlenmiş ürünlerinizin KRAV kontrolleri için bize başvurabilirsiniz. Başvuru formunu, web sayfamızdaki ‘Belgeler’ içerisinden indirebilirsiniz veya mevcut başvurunuzu güncelleyebilirsiniz. Sahip olduğunuz ürünler için gerekecek ekstra gereklilikler hakkında http://www.krav.se/product-specific-requirements linkini ziyaret edebilirsiniz.
08.09.2020 Avrupa Birliği Komisyonu uygulamama yönetmeliğini bir yıl erteleme önerisinde bulunmuştur,yeni organik mevzuatın 1 Ocak 2022’de yürürlüğe girmesi bekleniyor.https://ec.europa.eu/info/food-farming-fisheries/farming/organic-farming/future-organics_en#newlegislation
19.07.2019 Covid-19 nedeniyle Avrupa Birliği’nin organik üretim kontrollerine ilişkin yayımlanan 2020/977 nolu yönetmelik düzenlemesi yayımlandı. Bu linkten ulaşabilirsiniz.  https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1595489936177&uri=CELEX:32020R0977
1.06.2020 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçilerimiz için COVİD-19 tedbirleri yayımlanmıştır. Bu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/COVID%2019%20Tedbirleri/Tarla%20A5%20Bro%C5%9F%C3%BCr%20Bask%C4%B1.pdf
1.06.2020 Tarım ve Orman Bakanlığı’nın Çiftçilerimiz için COVİD-19 tedbirleri yayımlanmıştır. Bu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.tarimorman.gov.tr/Belgeler/COVID%2019%20Tedbirleri/%C3%87ift%C3%A7iler-brosur-yuksek.pdf
31.03.2020 AB 2018/848 Yönetmeliği değişiklikleri içeren 2020/464 sayılı Tüzük güncellemesi yayımlanmıştır. Bu değişiklikle geçiş dönemi kısaltma ile ilgili yaptırımların içeriklerinde değişiklik mevcut olmuştur. 2020/464 sayılı Tüzüğe bu linkten ulaşabilirsiniz. https://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2020/464/oj
23.10.2019 2019 yılında yapılacak Organik tarım desteklemelerine işişkin karara bu linkten ulaşabilirsiniz. https://www.resmigazete.gov.tr/eskiler/2019/10/20191024-3.pdf
1.01.2019 Bakır Kullanımına ilişkin değişiklik  540/2011 sayılı tüzükte  yayımlanmıştır.  540/2011 sayılı Tüzüğe bu linkten ulaşabilirsiniz. http://data.europa.eu/eli/reg_impl/2011/540/oj
23.10.2018 AB 889/2008 Yönetmeliği değişikliklerini içeren 2018/1584 Sayılı uygulayıcı yönetmelik güncellemesi (Organik üretim, etiketleme ve kontrole ilişkin organik ürünlerin üretimi ve etiketlenmesi hakkında 834/2007 sayılı Konsey yönetmeliğinin (EC) uygulanmasına ilişkin ayrıntılı kuralları belirleyen 889/2008 sayılı Yönetmelikte değişiklikler yapılması) ile birlikte müşterilerimizi de etkileyebilecek bir takım değişiklikler mevcut olmuştur. Bu değişiklikle İşlenmiş gıdalarda takviye durumuna ilişkin Ek I, Ek II, Madde 92a içeriklerinde değişiklikler olmuştur.  2018/1584 sayılı tüzüğe bu linkten ulaşabilirsiniz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1580469986844&uri=CELEX:02008R0889-20181112
14.06.2018 AB yönetmeliği kapsamında organik üretim yapan müşterilerimizin dikkatine; 01.01.2021 tarihinden itibaren yürürlüğe girecek olan  organik üretim ve organik ürünlerin etiketlenmesi hakkındaki kuralları belirten ve AB 834/2007 Numaralı Konsey Yönetmeliğinin yürürlükten kaldırılmasını içeren 2018/848 sayılı AB yönetmeliği’ne bu linkten ulaşabilirsiniz. https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A32018R0848

“Avrupa Birliği Komisyonunun” 14 Aralık 2017 Resmi Gazetesinde yayımlanan yönetmeliğine göre, kuruluşumuz BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’in kontrol ve sertifikasyon yetkisi İşlenmemiş Bitkisel Ürünler (A) ve Gıda olarak kullanılacak işlenmiş Tarım Ürünleri (D) kategorilerinde TU-BIO-175 Kod numarası ile onaylanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin tamamını görmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın.

https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?qid=1599648210541&uri=CELEX:02008R1235-20200706

Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd Şti

Sürdürülebilir organik tarım faaliyetlerini farkındalık yaratarak  güvenilir ve tarafsız olarak üretmeyi amaç edilmiştir. 

Misyonumuz

Üretimden tüketime kadarki tüm aşamalarda organik tarım felsefesini özümsemiş ve bu felsefenin sorumluluğu çerçevesinde hareket ederek sürdürülebilir tarımsal üretim de şeffaf ve güvenilir kontrol ve sertifikasyon hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Ülkede organik tarım alanında yapılan uygulamalara verilebilecek en üst düzeyde desteği vererek, sertifikasyon alan üreticilerimizin ürünlerinin ülke ve dünya çapında talep edilen ürünler olması yolunda kaliteli, yetkin ve güvenli hizmet vermektir.