Menü
0507 213 57 48 info@basakekolojik.com.tr

Organik Tarım

Organik Tarım, kaynakların en iyi şekilde kullanımına dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı yasaklayarak doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, doğal kaynakların ve enerjinin en elverişli şekilde kullanımı ile kaliteli ve yüksek verim alma sistemidir. Organik tarım, insan, çevre ve ekonomik olarak sürdürülebilir tarımsal üretim sistemini bütünleştiren bir yaklaşımdır Temel amaç canlıların içinde yaşadığı çevreyi korumak olan bu yöntem, ülkelere göre ekolojik tarım, biyolojik tarım, biyodinamik tarım, alternatif tarım, yenilenebilir tarım yada sürdürülebilir tarım olarak da adlandırılmaktadır.

Akreditasyon

Akreditasyon, uygunluk değerlendirme kuruluşlarınca gerçekleştirilen çalışmaların ve bunun sonucunda düzenlenen uygunluk teyit belgelerinin (deney ve muayene raporları, kalibrasyon sertifikaları, yönetim sistemi belgeleri, ürün belgeleri, personel belgeleri vb) güvenilirliğini ve geçerliliğini desteklemek amacıyla oluşturulmuş bir kalite altyapısıdır.

Haberler

Avrupa Birliğine İthal organik ürünlerin elektronik denetim sertifikası konusunda (AT) 1235/2008 sayılı Tüzüğün değiştirilmesi ve konserve veya işlenmiş organik ürünler için gereklilikler ve bilgi aktarımı konularında (AT) 889/2008 sayılı Tüzüğün değiştirilmesi konusunda 14 Ekim 2016 tarihli (AB) 2016/1842 SAYILI KOMİSYON UYGULAMA KARARI yayınlanmıştır. Electronic certificate 2016-1842 nolu Tüzüğe bu linkten ulaşabilirsiniz.

“Avrupa Birliği Komisyonunun” 14 Aralık 2017 Resmi Gazetesinde yayımlanan yönetmeliğine göre, kuruluşumuz BAŞAK Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Tic. Ltd. Şti’in kontrol ve sertifikasyon yetkisi İşlenmemiş Bitkisel Ürünler (A) ve Gıda olarak kullanılacak işlenmiş Tarım Ürünleri (D) kategorilerinde TU-BIO-175 Kod numarası ile onaylanmıştır.

Söz konusu yönetmeliğin tamamını görmek için lütfen aşağıdaki linki tıklayın. (bakınız: Madde 10 ve Ek II/3)

http://eur-lex.europa.eu/eli/reg_impl/2017/2329/oj

Yeni adresimize taşındık. Adres ve iletişim bilgilerimiz alttaki gibidir.

Atatürk Mahallesi. 1014 Sokak. No:21 D:1 35920 Selçuk-İzmir / Türkiye

Telefon: 0507 213 57 48 – 0232 892 44 45

Fax: 0232 892 44 45

Başak Ekolojik Ürünler Kontrol ve Sertifikasyon Hizmetleri Ltd Şti

Sürdürülebilir organik tarım faaliyetlerini farkındalık yaratarak  güvenilir ve tarafsız olarak üretmeyi amaç edilmiştir. 

organik-aricilik

Organik Arıcılık
Organik arı yetiştiriciliği yapılacak alan, kovanlardan itibaren uçuş yarıçapı 3 km. olmak zorundadır. Bu alanda ve aynı zamanda organik ve konvansiyonel arıcılık birlikte yapılamaz.
Arıcılık ürünleri , ilgili organik tarım mevzuatları hükümlerinin asgari bir yıl uygulanması kaydıyla organik ürün olarak pazarlanabilir.

organik-bitki-uretim

Organik Bitki Üretim
Organik bitkisel üretim, kontrol ve sertifikasyon kuruluşları ile sözleşme yapılmak suretiyle bu kuruluşların kontrolünde gerçekleştirilir.
Organik bitkisel üretim yapacak olan müteşebbis, kontrol ve sertifikasyon kuruluşu ile sözleşme yaptıktan sonra geçiş sürecine alınır. Geçiş süreci, tek yıllık bitkiler ile mera ve yem bitkilerinde iki yıl, çok yıllık bitkilerde üç yıldır.

organik-dogadan-toplama

Organik Doğadan Toplama
Organik özelliklere sahip ormanlar, doğal alanlar ve tarımsal alanlarda  doğal olarak yetişen yenilebilir bitki ve kısımlarının gerekli koşullara uygun biçimde toplanmasıdır.

organik-gida-isleme

Organik Gıda İşleme
27/5/2004 tarihli ve 5179 sayılı Gıdaların Üretimi, Tüketimi ve Denetlenmesine Dair Kanun Hükmünde Kararnamenin Değiştirilerek Kabulü Hakkında Kanun hükümleri, Organik ürünlerin işlenmesi ve ambalajlanmasında uyulması gereken kuralları belirler.

organik-hayvansal-uretim

Organik Hayvansal Üretim
Elde edilen ürün miktarı yanında, ürün kalitesinde sağlık kriterlerinin de dikkate alındığı, insan sağlığına zarar veren hastalık etmeni mikroorganizmalarla, zararlı etkileri uzun sürede görülen çeşitli sentetik kimyasal kalıntıların hiç veya zarar vermeyecek düzeylerde bulunmasını amaçlayan ve aynı zamanda çevre koruma ve hayvan refahının da dikkate alındığı bir üretim şeklidir.

Misyonumuz

Üretimden tüketime kadarki tüm aşamalarda organik tarım felsefesini özümsemiş ve bu felsefenin sorumluluğu çerçevesinde hareket ederek sürdürülebilir tarımsal üretim de şeffaf ve güvenilir kontrol ve sertifikasyon hizmeti sunmaktır.

Vizyonumuz

Ülkede organik tarım alanında yapılan uygulamalara verilebilecek en üst düzeyde desteği vererek, sertifikasyon alan üreticilerimizin ürünlerinin ülke ve dünya çapında talep edilen ürünler olması yolunda kaliteli, yetkin ve güvenli hizmet vermektir.