Menü
0507 213 57 48 info@basakekolojik.com.tr

TURKAK Türk Akreditasyon Kurumu

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan  Başak PR07 Kontrol ve Sertifikasyon Belgesi

For English version of Accreditation Certificate click here.

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince verilen Organik Tarım Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma İzin Belgesi

Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince verilen Organik Tarım Kontrol ve Sertifikasyon Yetki Belgesi.