Menü
0232 892 44 45 - 0232 461 20 01 turkey@basakekolojik.com.tr

TURKAK Türk Akreditasyon Kurumu

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmeliğe uygun olarak hazırlanan  Başak PR07 Kontrol ve Sertifikasyon Belgesi

For English version of Accreditation Certificate click here.

Tarım ve Orman Bakanlığı

5262 Sayılı Organik Tarım Kanunu ve Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına İlişkin Yönetmelik hükümlerince verilen Organik Tarım Yetkilendirilmiş Kuruluş Çalışma İzin Belgesi