Menü
0537 597 2916 turkey@basakekolojik.com.tr
Adsız tasarım (8)

Organik Tarım Sertifikasyon

Organik Tarım, kaynakların en iyi şekilde kullanımına dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı yasaklayarak doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, doğal kaynakların ve enerjinin en elverişli şekilde kullanımı ile kaliteli ve yüksek verim alma sistemidir.