Menü
0232 892 44 45 - 0232 461 20 01 turkey@basakekolojik.com.tr
Adsız tasarım (8)

Organik Tarım Sertifikasyon

Organik Tarım, kaynakların en iyi şekilde kullanımına dayanarak yanlış uygulamalar sonucu bozulan doğadaki dengeyi koruyan, toprak verimliliğinde devamlılığı sağlayan, hastalık ve zararlıları kontrol altına alarak, sentetik kimyasal gübrelerin, ilaçların ve hormonların kullanımı yasaklayarak doğadaki canlıların sürekliliğini sağlayan, doğal kaynakların ve enerjinin en elverişli şekilde kullanımı ile kaliteli ve yüksek verim alma sistemidir.