Menü
0232 892 44 45 - 0232 461 20 01 turkey@basakekolojik.com.tr
eko2final

ORGANİK TARIMIN ESASLARI VE UYGULAMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK

Türkiye’de organik üretim ve kontrol sertifikasyonu için üretim kuralları, 5262 sayılı Organik Tarım Kanunu ve bu kanuna bağlı hazırlanmış Organik Tarımın Esasları ve Uygulanmasına ilişkin Yönetmelik kapsamında belirlenmiştir. Bu Yönetmelik Türkiye’de pazarlanacak organik ürünler
için zorunludur, bunun yanında Türkiye dışından ithal edilerek organik olarak pazarlanacak
ürünleri de kapsamaktadır.

Başvuru formu için tıklayınız.

AB (EU) ORGANİK YÖNETMELİĞİ

Üretim alanı, organik olarak etiketlenebilecek ürünlerin hasat edilmesinden veya ekilmesinden önce bir dönüşüm periyodundan geçmek zorundadır. Tarım alanı AB organik tarım yönetmeliklerine göre en az 2 veya 3 yıl organik tarıma uygun olarak ıslah edilmelidir (ürünün türüne ve yönetmeliğe bağlıdır). Üretim ve işleme sırasında organik ve organik olmayan ürünler ayrılmalıdır ve yasaklanmış maddelerle bulaşmalar önlenmelidir.

Organik ürünlerin üretimi, işlenmesi ve ticareti, yönetmelikte belirtilen kontrol sistemine göre akredite edilmiş ve bağımsız bir üçüncü taraf aracılığı ile kontrol edilmelidir. Yapılan kontrollerden sonra yönetmeliğe göre tüm gerekliliklerin yerine getirilmesi halinde sertifika verilebilir ve sertifikalı ürünler üzerinde AB Organik Tarım logosu kullanılabilir.

Başvuru formu için tıklayınız.